เกี่ยวกับคลินิก

         คลินิกกายภาพบำบัด เบรน รีแฮบ ก่อตั้งขึ้นโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองประจำศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ ซึ่งเล็งเห็นถึงปัญหาของโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นปัญหาสําคัญทั่วโลก         
         ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สถานการณ์ของโรคหลอดเลือดสมองซึ่งมักพบในผู้สูงอายุ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของตัวผู้ป่วยเอง ยังส่งผลต่อเนื่องถึงญาติและผู้ดูแล และที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย ปัญหาที่สำคัญของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คือ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จำเป็นต้องได้รับการรักษาและการฟื้นฟูด้วยวิธีกายภาพฯ อย่างถูกต้องเหมาะสม ควบคู่กับการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยมีความตั้งใจพัฒนาตนเองจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น และกลับมาใช้ชีวิตที่เป็นปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาการเป็นภาระของญาติและผู้ดูแล

         ทีมงาน เบรน รีแฮบ คลินิก มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ดีขึ้น โดยนำประสบการณ์จากการทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา มาประยุกต์ใช้ในแผนการรักษาและฟื้นฟูแบบองค์รวมเฉพาะบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังพร้อมให้บริการบำบัดอาการปวดของโรคระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ ด้วยวิธีทางกายภาพฯ สำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพก รวมถึงผู้ที่มีอาการออฟฟิศซินโดรม และอาการบาดเจ็บทางกีฬาต่าง ๆ อีกด้วย
         ทางคลินิกมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยแผนการรักษาแบบองค์รวมเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และสร้างเสริมความสุขของครอบครัว รวมถึงการพัฒนาแนวทางการรักษา สำหรับโรคระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ

คลินิกกายภาพบำบัดใกล้ฉัน ที่อโศก ถ.สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ติดรถไฟฟ้า MRT สุขุมวิท, BTS อโศก
คลินิกกายภาพบำบัดใกล้ฉัน ที่รัตนาธิเบศร์ตัดราชพฤกษ์ อ.เมือง บางใหญ่ บาวบัวทอง จ.นนทบุรี

บริการ

โปรแกรมการรักษาของทางคลินิก ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

โปรแกรมการรักษาของทางคลินิก ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

โปรแกรมลดปวด Standard Course (60-75 นาที) การรักษาประกอบด้วยการตรวจร่างกายเพื่อหาสาเหตุของอาการปวดเพื่อการรักษาที่ตรงจุด การลดอาการอักเสบของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ คลายกล้ามเนื้อ ประคบอุ่น กระตุ้นไฟฟ้า ยืดกล้ามเนื้อ mobilize หรือการดัดดึงข้อต่อ manual traction ในกรณีที่ข้อต่อติดหรือมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท รวมถึงการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ​ และที่สำคัญที่สุด การปรับ posture ในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึง Home Program เพื่อการรักษาที่เห็นผลอย่างยั่งยืน

ออฟฟิศ ซินโดรม ปวดคอ บ่า ไหล่ หลัง ขา สะโพก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ปวดเข่า เข่าเสื่อม นิ้วล็อค รองช้ำ ปวดไหล่ ไหล่ติด ปวดหลังร้าวลงขา กระดูกสันหลังคด และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

โปรแกรมลดปวด Platinum Course (120-135 นาที) เหมือนกับ Standard Course แนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการปวดมากกว่า 2 จุดขึ้นไป เพื่อการรักษาอย่างเต็มที่

คลินิกกายภาพบำบัดใกล้ฉัน รักษาออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ปวดคอ บ่า ไหล่ (​Neck Pain Shoulder Pain) ไหล่ติด (Frozen Shoulder) ปวดหลังส่วนล่าง (Low Back Pain) ปวดเข่า (Knee Pain) ใกล้ฉัน
คลินิกกายภาพบำบัดใกล้ฉัน รักษาออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ปวดคอ บ่า ไหล่ (​Neck Pain Shoulder Pain) ไหล่ติด (Frozen Shoulder) ปวดหลังส่วนล่าง (Low Back Pain) ปวดเข่า (Knee Pain) ใกล้ฉัน


โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 (90 นาที) ​ให้บริการตรวจประเมิน บำบัด รักษา แก้ไข และฟื้นฟูด้วยวิธีทางกายภาพฯ แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้แผนการรักษาแบบองค์รวมเฉพาะบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปรแกรมถูกออกแบบและให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง นพ.คุณากร อัชชนียะสกุล

คลินิกกายภาพบำบัดใกล้ฉัน รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เส้นเลือดสมอง ตีบ แตก ตัน โรคพาร์กินสัน บาดเจ็บสมองและไขสันหลังจากอุบัติเหตุ
1
แนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัดของคลินิกประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกาย อัลตราซาวด์เพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น กระตุ้นไฟฟ้าเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปืนนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อ ขยับดัดดึงข้อต่อ ดึงคอ/ดึงหลัง ยืดกล้ามเนื้อ ประคบอุ่น/เย็น ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ติดเทปพยุงกล้ามเนื้อ แบบฝึกออกกำลังกายที่บ้าน รวมถึงการปรับท่าทางและบุคลิกภาพ

Assessment

แนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัดของคลินิกประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกาย อัลตราซาวด์เพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น กระตุ้นไฟฟ้าเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปืนนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อ ขยับดัดดึงข้อต่อ ดึงคอ/ดึงหลัง ยืดกล้ามเนื้อ ประคบอุ่น/เย็น ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ติดเทปพยุงกล้ามเนื้อ แบบฝึกออกกำลังกายที่บ้าน รวมถึงการปรับท่าทางและบุคลิกภาพ

Ultrasound

แนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัดของคลินิกประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกาย อัลตราซาวด์เพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น กระตุ้นไฟฟ้าเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปืนนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อ ขยับดัดดึงข้อต่อ ดึงคอ/ดึงหลัง ยืดกล้ามเนื้อ ประคบอุ่น/เย็น ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ติดเทปพยุงกล้ามเนื้อ แบบฝึกออกกำลังกายที่บ้าน รวมถึงการปรับท่าทางและบุคลิกภาพ

Electrical Stimulation

แนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัดของคลินิกประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกาย อัลตราซาวด์เพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น กระตุ้นไฟฟ้าเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปืนนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อ ขยับดัดดึงข้อต่อ ดึงคอ/ดึงหลัง ยืดกล้ามเนื้อ ประคบอุ่น/เย็น ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ติดเทปพยุงกล้ามเนื้อ แบบฝึกออกกำลังกายที่บ้าน รวมถึงการปรับท่าทางและบุคลิกภาพ

Gun Massage

แนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัดของคลินิกประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกาย อัลตราซาวด์เพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น กระตุ้นไฟฟ้าเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปืนนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อ ขยับดัดดึงข้อต่อ ดึงคอ/ดึงหลัง ยืดกล้ามเนื้อ ประคบอุ่น/เย็น ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ติดเทปพยุงกล้ามเนื้อ แบบฝึกออกกำลังกายที่บ้าน รวมถึงการปรับท่าทางและบุคลิกภาพ

Joint Mobilization

แนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัดของคลินิกประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกาย อัลตราซาวด์เพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น กระตุ้นไฟฟ้าเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปืนนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อ ขยับดัดดึงข้อต่อ ดึงคอ/ดึงหลัง ยืดกล้ามเนื้อ ประคบอุ่น/เย็น ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ติดเทปพยุงกล้ามเนื้อ แบบฝึกออกกำลังกายที่บ้าน รวมถึงการปรับท่าทางและบุคลิกภาพ

Manual Traction

แนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัดของคลินิกประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกาย อัลตราซาวด์เพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น กระตุ้นไฟฟ้าเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปืนนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อ ขยับดัดดึงข้อต่อ ดึงคอ/ดึงหลัง ยืดกล้ามเนื้อ ประคบอุ่น/เย็น ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ติดเทปพยุงกล้ามเนื้อ แบบฝึกออกกำลังกายที่บ้าน รวมถึงการปรับท่าทางและบุคลิกภาพ

Stretching

แนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัดของคลินิกประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกาย อัลตราซาวด์เพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น กระตุ้นไฟฟ้าเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปืนนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อ ขยับดัดดึงข้อต่อ ดึงคอ/ดึงหลัง ยืดกล้ามเนื้อ ประคบอุ่น/เย็น ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ติดเทปพยุงกล้ามเนื้อ แบบฝึกออกกำลังกายที่บ้าน รวมถึงการปรับท่าทางและบุคลิกภาพ

Hot/Cold Compress

แนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัดของคลินิกประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกาย อัลตราซาวด์เพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น กระตุ้นไฟฟ้าเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปืนนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อ ขยับดัดดึงข้อต่อ ดึงคอ/ดึงหลัง ยืดกล้ามเนื้อ ประคบอุ่น/เย็น ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ติดเทปพยุงกล้ามเนื้อ แบบฝึกออกกำลังกายที่บ้าน รวมถึงการปรับท่าทางและบุคลิกภาพ

Exercises

แนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัดของคลินิกประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกาย อัลตราซาวด์เพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น กระตุ้นไฟฟ้าเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปืนนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อ ขยับดัดดึงข้อต่อ ดึงคอ/ดึงหลัง ยืดกล้ามเนื้อ ประคบอุ่น/เย็น ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ติดเทปพยุงกล้ามเนื้อ แบบฝึกออกกำลังกายที่บ้าน รวมถึงการปรับท่าทางและบุคลิกภาพ

Taping

แนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัดของคลินิกประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกาย อัลตราซาวด์เพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น กระตุ้นไฟฟ้าเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปืนนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อ ขยับดัดดึงข้อต่อ ดึงคอ/ดึงหลัง ยืดกล้ามเนื้อ ประคบอุ่น/เย็น ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ติดเทปพยุงกล้ามเนื้อ แบบฝึกออกกำลังกายที่บ้าน รวมถึงการปรับท่าทางและบุคลิกภาพ

Home Program

แนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัดของคลินิกประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกาย อัลตราซาวด์เพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น กระตุ้นไฟฟ้าเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปืนนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อ ขยับดัดดึงข้อต่อ ดึงคอ/ดึงหลัง ยืดกล้ามเนื้อ ประคบอุ่น/เย็น ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ติดเทปพยุงกล้ามเนื้อ แบบฝึกออกกำลังกายที่บ้าน รวมถึงการปรับท่าทางและบุคลิกภาพ

Posture Correction

FAQs

ทำไมต้อง เบรน รีแฮบ คลินิก?

คนไข้สามารถติดต่อ ปรึกษาปัญ​หาเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง เรามีการติดตามอาการ ผลการรักษา ตลอดจนให้คำปรึกษาในการดูแลตนเองเบื้องต้น จนกว่าจะถึงนัดหมายครั้งถัดไป

อะไรคือ ความแตกต่าง?

นักกายภาพฯ ของเรามีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 10 ปี ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า คนไข้จะได้รับการรักษาที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด

มีการรักษา 8 ขั้นตอนหรือไม่?

ไม่มี เราเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับอาการของคนไข้ เช่น การกระตุ้นไฟฟ้า ไม่ได้เหมาะสมกับการรักษาทุกเคส ดังนั้น เราจึงใช้เวลาเพื่อโฟกัสกับการรักษาที่ได้ผลที่สุด

แล้วแนวทางการรักษา คืออะไร?

การรักษาจะเน้นการทำงานของกล้ามเนื้อทั้งสองฝั่งอย่างสมดุล  ลดการอักเสบของจุด Trigger point ซึ่งเป็นที่มาของอาการปวด ปรับโครงสร้างและปรับท่าทางในการใช้ชีวิตประจำวัน (Posture Correction) ไม่ว่าจะเป็นท่านอน ท่านั่ง ท่ายืนและท่าเดิน ให้ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) รวมถึงการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บซ้ำๆที่จุดเดิม

การออกกำลังกายโดยนักกายภาพฯ แตกต่างจากการออกกำลังกายทั่วไปอย่างไร?

การออกกำลังกายทางกายภาพฯ ไม่ได้เหมือนกับการออกกำลังกายทั่วไป เพราะเราจะเน้นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณที่มีปัญหา ซึ่งจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บซ้ำที่จุดเดิม นอกจากการรักษาแล้ว ยังเหมือนมีเทรนเนอร์ส่วนตัว ที่ช่วยออกแบบท่าออกกำลังกายเฉพาะบุคคลในการรักษาแต่ละครั้งให้เหมาะกับสภาพกล้ามเนื้อ ณ ขณะนั้น

หากไม่รักษา เดี๋ยวอาการปวดก็หายไปเอง ใช่หรือไม่?

ร่างกายคนเราสามารถซ่อมแซมการบาดเจ็บได้เอง แต่เนื่องจาก เราจำเป็นต้องเคลื่อนไหวหรือใช้งานตลอดเวลา ทำให้การซ่อมแซมตัวเองเป็นไปได้ยากมากขึ้น ถ้ามีอาการปวด 2-3 วันแล้วไม่ดีขึ้น แนะนำให้เข้ามารักษาทางกายภาพฯ จะช่วยให้หายไวขึ้นและอาการปวดจากการบาดเจ็บลดลง

ควรเข้ารับการรักษากี่ครั้ง ความถี่เท่าไหร่ ถึงจะหายขาด?

ขึ้นอยู่กับอาการ เช่น เส้นเอ็นอักเสบจะใช้เวลารักษานานกว่ากล้ามเนื้ออักเสบ ส่วนหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท จะทำได้แค่ประคองอาการและลดปวด ส่วนความถี่ในการรักษา คนไข้ควรเข้ารับการรักษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อความต่อเนื่องของการรักษา

อาการดีขึ้นแล้ว ไม่จำเป็นต้องรักษาต่อหรือหยุดการรักษาได้ จริงหรือไม่?

การรักษาทางกายภาพฯ จำเป็นต้องใช้ความต่อเนื่องในการเข้ารับการรักษา เนื่องจากคลื่นไฟฟ้าที่ใช้ในการรักษา จะได้ผลในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หากคนไข้หยุดการรักษาโดยที่ยังไม่หายขาด เสมือนการรับประทานยาที่ไม่ครบโดส ทำให้มีโอกาสกลับมาเป็นใหม่หรือเรื้อรังได้ จากสถิติของทางคลินิกฯ คนไข้ที่ได้รับการรักษาจนหายขาด จะไม่กลับมาเป็นซ้ำที่ตำแหน่งเดิมในระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นกับการปรับพฤติกรรมของคนไข้ด้วย

โรคอะไรที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีทางกายภาพฯ?

โรคที่เกิดจากพันธุกรรม เช่น กระดูกสันหลังคดแต่กำเนิด หรือโรคประจำตัว เช่น เท้าชาจากเบาหวาน ที่ทำให้ปลายประสาทอักเสบ

Video Blogs

บทความนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ไม่สามารถนำมาอ้างอิงว่าเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์ได้ แนะนำให้เข้ามาตรวจร่างกายอย่างละเอียดกับนักกายภาพฯ เพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการปวด รวมถึงวางแผนการรักษาอย่างตรงจุด

ทีมงาน

2

นพ.คุณากร อัชชนียะสกุล

American Board of Vascular Neurology, Clinical Consultant, Co-Founder

MPH, Clinical Trials Focus, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

Vascular Neurologist, UPMC Stroke Institute
Clinical Assistant Professor, University of Pittsburgh School of Medicine

3

กภ.พิชาวีร์ ทรัพย์วัชรโชติ(ขวัญ)

นักกายภาพฯ อาวุโส

กายภาพฯ บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ด้านการรักษาทางกายภาพฯ มากกว่า 14 ปี เชี่ยวชาญด้านออฟฟิศซินโดรม กระดูกสันหลังคด และฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปกติคิววันเสาร์ที่สาขานนทบุรีของคุณขวัญ ต้องจองคิวล่วงหน้าประมาณ 1-2 อาทิตย์เลยนะ

4

กภ.อดิเทพ ขวัญสู่ (หนึ่ง)

นักกายภาพฯ อาวุโส

กายภาพฯ บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อดีตนักกายภาพฯ อาวุโสประจำโรงพยาบาลชั้นนำ เชี่ยวชาญด้านฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และ 'ลดปวดคนไข้ โดยไม่เจ็บ'  

5

กภ.กิตติยา จำพรึก (แน๊ต)

นักกายภาพฯ อาวุโส

กายภาพฯ บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประสบการณ์ทำงานด้านกายภาพฯ มากกว่า 10 ปี เชี่ยวชาญด้านออฟฟิศซินโดรม ฟีดแบคจากคนไข้ คือ 'กดเป็นโดน’  

นัดหมาย

6

085-9966-353

78

สาขาอโ​ศก

เปิดทำการทุกวันเวลา 10.30-20.00 น.

9

@brainrehabluxe

กายภาพ แนะนำ สุขุมวิท

Location: ​ อยู่ห้อง B-13 ชั้น B-1 (ข้างออฟฟิศเมท) อาคารจัสมินซิตี้ อโศก ปากซอยสุขุมวิท 23
https://goo.gl/maps/yc3JW
จอดรถฟรี 3 ชั่วโมง

สาขานนทบุรี

เปิดทำการทุกวันเวลา 9.30-20.00 น.

24

@brainrehabclinic

กายภาพ แนะนำ นนทบุรี

Location: อยู่บนถนนรัตนาธิเบศร์ตัดราชพฤกษ์
อยู่ติด MRT บางรักใหญ่ ทางออก 2
https://goo.gl/maps/wTdR4
มีที่จอดรถ 4-5 คัน

กายภาพ ใกล้ฉัน, กายภาพบําบัด ใกล้ฉัน, คลินิกกายภาพ ใกล้ฉัน, คลินิกกายภาพ นนทบุรี, คลินิกกายภาพ อโศก สุขุมวิท กรุงเทพ, ศูนย์ กายภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ดีที่สุด, หมอกายภาพ เก่งๆ, คลินิกออฟฟิศซินโดรม ใกล้ฉัน, คลินิกรักษากระดูกสันหลังคด