เกี่ยวกับคลินิก

         คลินิกกายภาพบำบัด เบรน รีแฮบ ก่อตั้งขึ้นโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองประจำศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ ซึ่งเล็งเห็นถึงปัญหาของโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นปัญหาสําคัญทั่วโลก         
         ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สถานการณ์ของโรคหลอดเลือดสมองซึ่งมักพบในผู้สูงอายุ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของตัวผู้ป่วยเอง ยังส่งผลต่อเนื่องถึงญาติและผู้ดูแล และที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย ปัญหาที่สำคัญของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คือ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จำเป็นต้องได้รับการรักษาและการฟื้นฟูด้วยวิธีกายภาพฯ อย่างถูกต้องเหมาะสม ควบคู่กับการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยมีความตั้งใจพัฒนาตนเองจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น และกลับมาใช้ชีวิตที่เป็นปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาการเป็นภาระของญาติและผู้ดูแล

         ทีมงาน เบรน รีแฮบ คลินิก มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ดีขึ้น โดยนำประสบการณ์จากการทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา มาประยุกต์ใช้ในแผนการรักษาและฟื้นฟูแบบองค์รวมเฉพาะบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังพร้อมให้บริการบำบัดอาการปวดของโรคระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ ด้วยวิธีทางกายภาพฯ สำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพก รวมถึงผู้ที่มีอาการออฟฟิศซินโดรม และอาการบาดเจ็บทางกีฬาต่าง ๆ อีกด้วย
         ทางคลินิกมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยแผนการรักษาแบบองค์รวมเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และสร้างเสริมความสุขของครอบครัว รวมถึงการพัฒนาแนวทางการรักษา สำหรับโรคระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ

คลินิกกายภาพบำบัดใกล้ฉัน ที่อโศก ถ.สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ติดรถไฟฟ้า MRT สุขุมวิท, BTS อโศก
คลินิกกายภาพบำบัดใกล้ฉัน ที่รัตนาธิเบศร์ตัดราชพฤกษ์ อ.เมือง บางใหญ่ บาวบัวทอง จ.นนทบุรี

บริการ

โปรแกรมการรักษาของทางคลินิก ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

โปรแกรมการรักษาของทางคลินิก ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

โปรแกรมลดปวด Standard Course (60-75 นาที) การรักษาประกอบด้วยการตรวจร่างกายเพื่อหาสาเหตุของอาการปวดเพื่อการรักษาที่ตรงจุด การลดอาการอักเสบของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ คลายกล้ามเนื้อ ประคบอุ่น กระตุ้นไฟฟ้า ยืดกล้ามเนื้อ mobilize หรือการดัดดึงข้อต่อ manual traction ในกรณีที่ข้อต่อติดหรือมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท รวมถึงการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ​ และที่สำคัญที่สุด การปรับ posture ในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึง Home Program เพื่อการรักษาที่เห็นผลอย่างยั่งยืน

ออฟฟิศ ซินโดรม ปวดคอ บ่า ไหล่ หลัง ขา สะโพก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ปวดเข่า เข่าเสื่อม นิ้วล็อค รองช้ำ ปวดไหล่ ไหล่ติด ปวดหลังร้าวลงขา กระดูกสันหลังคด และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

โปรแกรมลดปวด Platinum Course (120-135 นาที) เหมือนกับ Standard Course แนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการปวดมากกว่า 2 จุดขึ้นไป เพื่อการรักษาอย่างเต็มที่

คลินิกกายภาพบำบัดใกล้ฉัน รักษาออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ปวดคอ บ่า ไหล่ (​Neck Pain Shoulder Pain) ไหล่ติด (Frozen Shoulder) ปวดหลังส่วนล่าง (Low Back Pain) ปวดเข่า (Knee Pain) ใกล้ฉัน
คลินิกกายภาพบำบัดใกล้ฉัน รักษาออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ปวดคอ บ่า ไหล่ (​Neck Pain Shoulder Pain) ไหล่ติด (Frozen Shoulder) ปวดหลังส่วนล่าง (Low Back Pain) ปวดเข่า (Knee Pain) ใกล้ฉัน


โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 (90 นาที) ​ให้บริการตรวจประเมิน บำบัด รักษา แก้ไข และฟื้นฟูด้วยวิธีทางกายภาพฯ แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้แผนการรักษาแบบองค์รวมเฉพาะบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปรแกรมถูกออกแบบและให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง นพ.คุณากร อัชชนียะสกุล

คลินิกกายภาพบำบัดใกล้ฉัน รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เส้นเลือดสมอง ตีบ แตก ตัน โรคพาร์กินสัน บาดเจ็บสมองและไขสันหลังจากอุบัติเหตุ
1
แนวทางการรักษาที่คลินิกกายภาพบำบัด เบรน รีแฮบ (Brain Rehab Clinic) ประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบำบัด (Assessment) อัลตราซาวด์ (Ultrasound) ช็อคเวฟ (Shockwave Therapy) กระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation) ปืนนวดคลายกล้ามเนื้อ (Gun Massage) ขยับดัดดึงข้อต่อ (Joint Mobilization) ดึงคอ/หลัง/ขา (Joint Mobilization) ยืดกล้ามเนื้อ (Stretching) ประคบอุ่น/เย็น (Hot/Cold Compress) ออกกำลังกาย (Exercises) ติดเทป (Taping) แบบออกกำลังกายที่บ้าน (Home Program) และการปรับบุคลิกภาพ (Posture Correction)

Assessment

แนวทางการรักษาที่คลินิกกายภาพบำบัด เบรน รีแฮบ (Brain Rehab Clinic) ประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบำบัด (Assessment) อัลตราซาวด์ (Ultrasound) ช็อคเวฟ (Shockwave Therapy) กระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation) ปืนนวดคลายกล้ามเนื้อ (Gun Massage) ขยับดัดดึงข้อต่อ (Joint Mobilization) ดึงคอ/หลัง/ขา (Joint Mobilization) ยืดกล้ามเนื้อ (Stretching) ประคบอุ่น/เย็น (Hot/Cold Compress) ออกกำลังกาย (Exercises) ติดเทป (Taping) แบบออกกำลังกายที่บ้าน (Home Program) และการปรับบุคลิกภาพ (Posture Correction)

Ultrasound

แนวทางการรักษาที่คลินิกกายภาพบำบัด เบรน รีแฮบ (Brain Rehab Clinic) ประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบำบัด (Assessment) อัลตราซาวด์ (Ultrasound) ช็อคเวฟ (Shockwave Therapy) กระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation) ปืนนวดคลายกล้ามเนื้อ (Gun Massage) ขยับดัดดึงข้อต่อ (Joint Mobilization) ดึงคอ/หลัง/ขา (Joint Mobilization) ยืดกล้ามเนื้อ (Stretching) ประคบอุ่น/เย็น (Hot/Cold Compress) ออกกำลังกาย (Exercises) ติดเทป (Taping) แบบออกกำลังกายที่บ้าน (Home Program) และการปรับบุคลิกภาพ (Posture Correction)

Shockwave (Asoke)

แนวทางการรักษาที่คลินิกกายภาพบำบัด เบรน รีแฮบ (Brain Rehab Clinic) ประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบำบัด (Assessment) อัลตราซาวด์ (Ultrasound) ช็อคเวฟ (Shockwave Therapy) กระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation) ปืนนวดคลายกล้ามเนื้อ (Gun Massage) ขยับดัดดึงข้อต่อ (Joint Mobilization) ดึงคอ/หลัง/ขา (Joint Mobilization) ยืดกล้ามเนื้อ (Stretching) ประคบอุ่น/เย็น (Hot/Cold Compress) ออกกำลังกาย (Exercises) ติดเทป (Taping) แบบออกกำลังกายที่บ้าน (Home Program) และการปรับบุคลิกภาพ (Posture Correction)

Electrical Stimulation

แนวทางการรักษาที่คลินิกกายภาพบำบัด เบรน รีแฮบ (Brain Rehab Clinic) ประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบำบัด (Assessment) อัลตราซาวด์ (Ultrasound) ช็อคเวฟ (Shockwave Therapy) กระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation) ปืนนวดคลายกล้ามเนื้อ (Gun Massage) ขยับดัดดึงข้อต่อ (Joint Mobilization) ดึงคอ/หลัง/ขา (Joint Mobilization) ยืดกล้ามเนื้อ (Stretching) ประคบอุ่น/เย็น (Hot/Cold Compress) ออกกำลังกาย (Exercises) ติดเทป (Taping) แบบออกกำลังกายที่บ้าน (Home Program) และการปรับบุคลิกภาพ (Posture Correction)

Gun Massage

แนวทางการรักษาที่คลินิกกายภาพบำบัด เบรน รีแฮบ (Brain Rehab Clinic) ประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบำบัด (Assessment) อัลตราซาวด์ (Ultrasound) ช็อคเวฟ (Shockwave Therapy) กระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation) ปืนนวดคลายกล้ามเนื้อ (Gun Massage) ขยับดัดดึงข้อต่อ (Joint Mobilization) ดึงคอ/หลัง/ขา (Joint Mobilization) ยืดกล้ามเนื้อ (Stretching) ประคบอุ่น/เย็น (Hot/Cold Compress) ออกกำลังกาย (Exercises) ติดเทป (Taping) แบบออกกำลังกายที่บ้าน (Home Program) และการปรับบุคลิกภาพ (Posture Correction)

Joint Mobilization

แนวทางการรักษาที่คลินิกกายภาพบำบัด เบรน รีแฮบ (Brain Rehab Clinic) ประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบำบัด (Assessment) อัลตราซาวด์ (Ultrasound) ช็อคเวฟ (Shockwave Therapy) กระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation) ปืนนวดคลายกล้ามเนื้อ (Gun Massage) ขยับดัดดึงข้อต่อ (Joint Mobilization) ดึงคอ/หลัง/ขา (Joint Mobilization) ยืดกล้ามเนื้อ (Stretching) ประคบอุ่น/เย็น (Hot/Cold Compress) ออกกำลังกาย (Exercises) ติดเทป (Taping) แบบออกกำลังกายที่บ้าน (Home Program) และการปรับบุคลิกภาพ (Posture Correction)

Manual Traction

แนวทางการรักษาที่คลินิกกายภาพบำบัด เบรน รีแฮบ (Brain Rehab Clinic) ประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบำบัด (Assessment) อัลตราซาวด์ (Ultrasound) ช็อคเวฟ (Shockwave Therapy) กระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation) ปืนนวดคลายกล้ามเนื้อ (Gun Massage) ขยับดัดดึงข้อต่อ (Joint Mobilization) ดึงคอ/หลัง/ขา (Joint Mobilization) ยืดกล้ามเนื้อ (Stretching) ประคบอุ่น/เย็น (Hot/Cold Compress) ออกกำลังกาย (Exercises) ติดเทป (Taping) แบบออกกำลังกายที่บ้าน (Home Program) และการปรับบุคลิกภาพ (Posture Correction)

Stretching

แนวทางการรักษาที่คลินิกกายภาพบำบัด เบรน รีแฮบ (Brain Rehab Clinic) ประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบำบัด (Assessment) อัลตราซาวด์ (Ultrasound) ช็อคเวฟ (Shockwave Therapy) กระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation) ปืนนวดคลายกล้ามเนื้อ (Gun Massage) ขยับดัดดึงข้อต่อ (Joint Mobilization) ดึงคอ/หลัง/ขา (Joint Mobilization) ยืดกล้ามเนื้อ (Stretching) ประคบอุ่น/เย็น (Hot/Cold Compress) ออกกำลังกาย (Exercises) ติดเทป (Taping) แบบออกกำลังกายที่บ้าน (Home Program) และการปรับบุคลิกภาพ (Posture Correction)

Hot/Cold Compress

แนวทางการรักษาที่คลินิกกายภาพบำบัด เบรน รีแฮบ (Brain Rehab Clinic) ประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบำบัด (Assessment) อัลตราซาวด์ (Ultrasound) ช็อคเวฟ (Shockwave Therapy) กระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation) ปืนนวดคลายกล้ามเนื้อ (Gun Massage) ขยับดัดดึงข้อต่อ (Joint Mobilization) ดึงคอ/หลัง/ขา (Joint Mobilization) ยืดกล้ามเนื้อ (Stretching) ประคบอุ่น/เย็น (Hot/Cold Compress) ออกกำลังกาย (Exercises) ติดเทป (Taping) แบบออกกำลังกายที่บ้าน (Home Program) และการปรับบุคลิกภาพ (Posture Correction)

Exercises

แนวทางการรักษาที่คลินิกกายภาพบำบัด เบรน รีแฮบ (Brain Rehab Clinic) ประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบำบัด (Assessment) อัลตราซาวด์ (Ultrasound) ช็อคเวฟ (Shockwave Therapy) กระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation) ปืนนวดคลายกล้ามเนื้อ (Gun Massage) ขยับดัดดึงข้อต่อ (Joint Mobilization) ดึงคอ/หลัง/ขา (Joint Mobilization) ยืดกล้ามเนื้อ (Stretching) ประคบอุ่น/เย็น (Hot/Cold Compress) ออกกำลังกาย (Exercises) ติดเทป (Taping) แบบออกกำลังกายที่บ้าน (Home Program) และการปรับบุคลิกภาพ (Posture Correction)

Home Program

แนวทางการรักษาที่คลินิกกายภาพบำบัด เบรน รีแฮบ (Brain Rehab Clinic) ประกอบไปด้วยการตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบำบัด (Assessment) อัลตราซาวด์ (Ultrasound) ช็อคเวฟ (Shockwave Therapy) กระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation) ปืนนวดคลายกล้ามเนื้อ (Gun Massage) ขยับดัดดึงข้อต่อ (Joint Mobilization) ดึงคอ/หลัง/ขา (Joint Mobilization) ยืดกล้ามเนื้อ (Stretching) ประคบอุ่น/เย็น (Hot/Cold Compress) ออกกำลังกาย (Exercises) ติดเทป (Taping) แบบออกกำลังกายที่บ้าน (Home Program) และการปรับบุคลิกภาพ (Posture Correction)

Posture Correction

FAQs

ทำไมต้อง เบรน รีแฮบ คลินิก?

คนไข้สามารถติดต่อ ปรึกษาปัญ​หาเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง เรามีการติดตามอาการ ผลการรักษา ตลอดจนให้คำปรึกษาในการดูแลตนเองเบื้องต้น จนกว่าจะถึงนัดหมายครั้งถัดไป

อะไรคือ ความแตกต่าง?

นักกายภาพฯ ของเรามีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 10 ปี ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า คนไข้จะได้รับการรักษาที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด

มีการรักษา 8 ขั้นตอนหรือไม่?

ไม่มี เราเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับอาการของคนไข้ เช่น การกระตุ้นไฟฟ้า ไม่ได้เหมาะสมกับการรักษาทุกเคส ดังนั้น เราจึงใช้เวลาเพื่อโฟกัสกับการรักษาที่ได้ผลที่สุด

แล้วแนวทางการรักษา คืออะไร?

การรักษาจะเน้นการทำงานของกล้ามเนื้อทั้งสองฝั่งอย่างสมดุล  ลดการอักเสบของจุด Trigger point ซึ่งเป็นที่มาของอาการปวด ปรับโครงสร้างและปรับท่าทางในการใช้ชีวิตประจำวัน (Posture Correction) ไม่ว่าจะเป็นท่านอน ท่านั่ง ท่ายืนและท่าเดิน ให้ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) รวมถึงการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บซ้ำๆที่จุดเดิม

การออกกำลังกายโดยนักกายภาพฯ แตกต่างจากการออกกำลังกายทั่วไปอย่างไร?

การออกกำลังกายทางกายภาพฯ ไม่ได้เหมือนกับการออกกำลังกายทั่วไป เพราะเราจะเน้นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณที่มีปัญหา ซึ่งจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บซ้ำที่จุดเดิม นอกจากการรักษาแล้ว ยังเหมือนมีเทรนเนอร์ส่วนตัว ที่ช่วยออกแบบท่าออกกำลังกายเฉพาะบุคคลในการรักษาแต่ละครั้งให้เหมาะกับสภาพกล้ามเนื้อ ณ ขณะนั้น

หากไม่รักษา เดี๋ยวอาการปวดก็หายไปเอง ใช่หรือไม่?

ร่างกายคนเราสามารถซ่อมแซมการบาดเจ็บได้เอง แต่เนื่องจาก เราจำเป็นต้องเคลื่อนไหวหรือใช้งานตลอดเวลา ทำให้การซ่อมแซมตัวเองเป็นไปได้ยากมากขึ้น ถ้ามีอาการปวด 2-3 วันแล้วไม่ดีขึ้น แนะนำให้เข้ามารักษาทางกายภาพฯ จะช่วยให้หายไวขึ้นและอาการปวดจากการบาดเจ็บลดลง

ควรเข้ารับการรักษากี่ครั้ง ความถี่เท่าไหร่ ถึงจะหายขาด?

ขึ้นอยู่กับอาการ เช่น เส้นเอ็นอักเสบจะใช้เวลารักษานานกว่ากล้ามเนื้ออักเสบ ส่วนหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท จะทำได้แค่ประคองอาการและลดปวด ส่วนความถี่ในการรักษา คนไข้ควรเข้ารับการรักษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อความต่อเนื่องของการรักษา

อาการดีขึ้นแล้ว ไม่จำเป็นต้องรักษาต่อหรือหยุดการรักษาได้ จริงหรือไม่?

การรักษาทางกายภาพฯ จำเป็นต้องใช้ความต่อเนื่องในการเข้ารับการรักษา เนื่องจากคลื่นไฟฟ้าที่ใช้ในการรักษา จะได้ผลในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หากคนไข้หยุดการรักษาโดยที่ยังไม่หายขาด เสมือนการรับประทานยาที่ไม่ครบโดส ทำให้มีโอกาสกลับมาเป็นใหม่หรือเรื้อรังได้ จากสถิติของทางคลินิกฯ คนไข้ที่ได้รับการรักษาจนหายขาด จะไม่กลับมาเป็นซ้ำที่ตำแหน่งเดิมในระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นกับการปรับพฤติกรรมของคนไข้ด้วย

โรคอะไรที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีทางกายภาพฯ?

โรคที่เกิดจากพันธุกรรม เช่น กระดูกสันหลังคดแต่กำเนิด หรือโรคประจำตัว เช่น เท้าชาจากเบาหวาน ที่ทำให้ปลายประสาทอักเสบ

Video Blogs

บทความนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ไม่สามารถนำมาอ้างอิงว่าเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์ได้ แนะนำให้เข้ามาตรวจร่างกายอย่างละเอียดกับนักกายภาพฯ เพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการปวด รวมถึงวางแผนการรักษาอย่างตรงจุด

ทีมงาน

2

นพ.คุณากร อัชชนียะสกุล

American Board of Vascular Neurology, Clinical Consultant, Co-Founder

MPH, Clinical Trials Focus, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

Vascular Neurologist, UPMC Stroke Institute
Clinical Assistant Professor, University of Pittsburgh School of Medicine

3

กภ.พิชาวีร์ ทรัพย์วัชรโชติ(ขวัญ)

นักกายภาพฯ อาวุโส

กายภาพฯ บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ด้านการรักษาทางกายภาพฯ มากกว่า 14 ปี เชี่ยวชาญด้านออฟฟิศซินโดรม กระดูกสันหลังคด และฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปกติคิววันเสาร์ที่สาขานนทบุรีของคุณขวัญ ต้องจองคิวล่วงหน้าประมาณ 1-2 อาทิตย์เลยนะ

4

กภ.อดิเทพ ขวัญสู่ (หนึ่ง)

นักกายภาพฯ อาวุโส

กายภาพฯ บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อดีตนักกายภาพฯ อาวุโสประจำโรงพยาบาลชั้นนำ เชี่ยวชาญด้านฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และ 'ลดปวดคนไข้ โดยไม่เจ็บ'  

5

กภ.กิตติยา จำพรึก (แน๊ต)

นักกายภาพฯ อาวุโส

กายภาพฯ บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประสบการณ์ทำงานด้านกายภาพฯ มากกว่า 10 ปี เชี่ยวชาญด้านออฟฟิศซินโดรม ฟีดแบคจากคนไข้ คือ 'กดเป็นโดน’  

นัดหมาย

6

085-9966-353

78

สาขาอโ​ศก

เปิดทำการทุกวันเวลา 10.30-20.00 น.

9

@brainrehabluxe

กายภาพ แนะนำ สุขุมวิท

Location: ​ อยู่ห้อง B-13 ชั้น B-1 (ข้างออฟฟิศเมท) อาคารจัสมินซิตี้ อโศก ปากซอยสุขุมวิท 23
https://goo.gl/maps/yc3JW
จอดรถฟรี 3 ชั่วโมง

สาขานนทบุรี

เปิดทำการทุกวันเวลา 9.30-20.00 น.

24

@brainrehabclinic

กายภาพ แนะนำ นนทบุรี

Location: อยู่บนถนนรัตนาธิเบศร์ตัดราชพฤกษ์
อยู่ติด MRT บางรักใหญ่ ทางออก 2
https://goo.gl/maps/wTdR4
มีที่จอดรถ 4-5 คัน

กายภาพ ใกล้ฉัน, กายภาพบําบัด ใกล้ฉัน, คลินิกกายภาพ ใกล้ฉัน, คลินิกกายภาพ นนทบุรี, คลินิกกายภาพ อโศก สุขุมวิท กรุงเทพ, ศูนย์ กายภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ดีที่สุด, หมอกายภาพ เก่งๆ, คลินิกออฟฟิศซินโดรม ใกล้ฉัน, คลินิกรักษากระดูกสันหลังคด, Brain Rehab, Brain Rehab Clinic, Brain Rehab Clinic Thailand, เบรน รีแฮบ, เบรน รีแฮบ คลินิก, คลินิกกายภาพบำบัด เบรน รีแฮบ