เกี่ยวกับคลินิก

         เบรน รีแฮบ คลินิก ก่อตั้งขึ้นโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองประจำศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ ซึ่งเล็งเห็นถึงปัญหาของโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นปัญหาสําคัญทั่วโลก         
         ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สถานการณ์ของโรคหลอดเลือดสมองซึ่งมักพบในผู้สูงอายุ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของตัวผู้ป่วยเอง ยังส่งผลต่อเนื่องถึงญาติและผู้ดูแล และที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย ปัญหาที่สำคัญของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คือ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จำเป็นต้องได้รับการรักษาและการฟื้นฟูด้วยวิธีกายภาพบำบัดอย่างถูกต้องเหมาะสม ควบคู่กับการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยมีความตั้งใจพัฒนาตนเองจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น และกลับมาใช้ชีวิตที่เป็นปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาการเป็นภาระของญาติและผู้ดูแล
         ทีมงาน เบรน รีแฮบ คลินิก มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ดีขึ้น โดยนำประสบการณ์จากการทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา มาประยุกต์ใช้ในแผนการรักษาและฟื้นฟูแบบองค์รวมเฉพาะบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังพร้อมให้บริการบำบัดอาการปวดของโรคระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพก รวมถึงผู้ที่มีอาการออฟฟิศซินโดรม และอาการบาดเจ็บทางกีฬาต่าง ๆ อีกด้วย
         ทางคลินิกมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการกายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยแผนการรักษาแบบองค์รวมเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และสร้างเสริมความสุขของครอบครัว รวมถึงการพัฒนาแนวทางการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด สำหรับโรคระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ

บริการ

โปรแกรมการรักษาของทางคลินิก ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

โปรแกรมลดปวด Standard Course - กายภาพบำบัด 60-75 นาที - การรักษาประกอบด้วยการตรวจร่างกายเพื่อหาสาเหตุของอาการปวดเพื่อการรักษาที่ตรงจุด การลดอาการอักเสบของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ คลายกล้ามเนื้อ ประคบอุ่น กระตุ้นไฟฟ้า ยืดกล้ามเนื้อ mobilize หรือการดัดดึงข้อต่อ manual traction ในกรณีที่ข้อต่อติดหรือมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท รวมถึงการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ​ และที่สำคัญที่สุด การปรับ posture ในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึง Home Program เพื่อการรักษาที่เห็นผลอย่างยั่งยืน

ออฟฟิศ ซินโดรม ปวดคอ บ่า ไหล่ หลัง ขา สะโพก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ปวดเข่า เข่าเสื่อม นิ้วล็อค รองช้ำ ปวดไหล่ ไหล่ติด ปวดหลังร้าวลงขา กระดูกสันหลังคด และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

โปรแกรมลดปวด Platinum Course - ​กายภาพบำบัด 120-135 นาที ​- เหมือนกับ Standard Course แนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการปวดมากกว่า 2 จุดขึ้นไป เพื่อการรักษาอย่างเต็มที่

โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง - ​กายภาพบำบัด 60-75 นาที - ​ให้บริการตรวจประเมิน บำบัด รักษา แก้ไข และฟื้นฟูด้วยวิธีกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้แผนการรักษาแบบองค์รวมเฉพาะบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปรแกรมถูกออกแบบและให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง นพ.คุณากร อัชชนียะสกุล

ทีมงาน

ผศ. นพ. คุณากร อัชชนียะสกุล
American Board of Vascular Neurology, Clinical Consultant, Co-Founder

การศึกษา
MPH, Clinical Trials Focus, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

ประสบการณ์ทำงาน
Vascular Neurologist, UPMC Stroke Institute
Clinical Assistant Professor, University of Pittsburgh School of Medicine

กภ. อดิเทพ ขวัญสู่
นักกายภาพบำบัดอาวุโส

การศึกษา
กายภาพบำบัดบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงาน
อดีตนักกายภาพบำบัดอาวุโสประจำโรงพยาบาลชั้นนำ เชี่ยวชาญด้านฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และ 'ลดปวดคนไข้ โดยไม่เจ็บ'

กภ.กิตติยา จำพรึก
นักกายภาพบำบัดอาวุโส

การศึกษา
กายภาพบำบัดบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประสบการณ์ทำงาน
ประสบการณ์ทำงานด้านกายภาพบำบัดมากกว่า 10 ปี เชี่ยวชาญด้านออฟฟิศซินโดรม
ฟีดแบคจากคนไข้ คือ 'กดเป็นโดน’  

นัดหมาย

เราเปิดทำการทุกวันเวลา 9.30 - 20.00 น.
กรุณาติดต่อช่องทางออนไลน์ เพื่อทำการนัดหมาย

ติดต่อเรา

Asoke & Nonthaburi
Asoke
@brainrehabluxe

Location: ​ อยู่ห้อง B-13 ชั้น B-1 (ข้างออฟฟิศเมท) อาคารจัสมินซิตี้ อโศก ปากซอยสุขุมวิท 23
https://goo.gl/maps/yc3JW
จอดรถฟรี 3 ชั่วโมง

Nonthaburi
@brainrehabclinic

Location: อยู่บนถนนรัตนาธิเบศร์ตัดราชพฤกษ์
อยู่ติด MRT บางรักใหญ่ ทางออก 2
https://goo.gl/maps/wTdR4
มีที่จอดรถ 4-5 คัน